پارکینسون و روده !

پارکینسون و روده

این مطلب در رابطه با پارکینسون و روده انجام شده و نتیجه آن در ادامه خواهد آمد: اغلب تصور می شود که پارکینسون بیماری مغزی است، اما پژوهش جدیدی نشان می دهد که این بیماری همانند بسیاری از مشکلات مزمن دیگر، از روده آغاز می شود. این فرضیه نخستین بار در سال ۲۰۰۳ مطرح شد […]