مثبت اندیشی ؛ 10 راز مثبت گرا بودن

سلام به همراهان ترجمه صد؛ این که مثبت اندیشی بر سلامت جسم و جان شما تأثیر بسیاری می‌گذارد در حد یک شعار یا جملات حکیمانه در کتابهای موفقیت نیست. مطالعات بسیار زیادی در سراسر جهان انجام شده است که نشان داده با مثبت اندیشی فعالیت مغز و نیز هورمون‌ها به نحو بهتر و مطلوبتری انجام […]