هفت راه برای کاهش اضطراب و پائین نگه داشتن فشارخون

اضطراب و فشار خون

رابطه میان اضطراب و فشار خون: یکی از راهکارهای جلوگیری و درمان پرفشاری خون، مدیریت اضطراب است. اگر شما جزء افرادی هستید که اغلب تنش دارید، از این هفت روش برای کاهش اضطراب استفاده کنید: ١- خواب کافی داشته باشید. خواب کم و خواب کم کیفیت می تواند بر خلق وخو، هوشیاری ذهنی، میزان انرژی […]