فرم خام طرح درس روزانه قابل ویرایش

قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,500 تومان است.

فرم خام طرح درس روزانه قابل ویرایش

طرح درس روزانه یا جلسه‌ای

طرح درس روزانه یا جلسه‌ای به برنامه‌ای گفته می‌شود که برای یک روز یا یک جلسه درسی دانش‌آموزان طرح‌ریزی شده و به صورت جزئی تدوین می‌شود. برای تدوین این طرح می‌توان به مجموعه سؤالاتی همچون موارد زیر پاسخ داد:

 •  آیا همه دانش‌آموزان در کلاس حضور دارند؟ (حضور و غیاب)
 • آیا مطالب درس جلسه قبل را یاد گرفته‌اند؟ (ارزیابی)
 • آیا پیش‌نیازهای درس را می‌دانند؟
 • مفاهیم اساسی درس این جلسه چیست؟
 • تدریس هر یک از مفاهیم اساسی و سایر فعالیت‌های کلاسی چقدر زمان نیاز دارند؟
 • نحوه ارائه مطلب در کتاب خوب و رسا است یا نیاز به توضیحات و مثال‌های بیشتر دارد؟
 • چه فعالیت‌های عملی برای درک مفهوم مورد نظر می‌توان انجام داد؟
 • چه ابزارهای کمک آموزشی برای انجام فعالیت‌های عملی مربوطه مورد نیاز است؟
 • آیا دانش‌آموزان مطالب را به طور کامل درک کرده‌اند؟ (ارزشیابی کلاسی)
 • تکلیف منزل دانش‌آموزان برای یادگیری بهتر چه باشد؟
 • درس جلسه آینده چیست؟

فرم خام طرح درس روزانه قابل ویرایش

در پایان هر ماه یا پس از پایان هر فصل نیز بهتر است یک ارزشیابی کتبی از دانش‌آموزان به عمل آید تا به کمک آن بتوان یادگیری دانش‌آموزان را مورد ارزشیابی قرار داده، نارسایی‌های احتمالی تدریس را کشف کرده و برای رفع آن‌ها اقدام کرد.

اهمیت استفاده از طرح درس چیست؟

استفاده از طرح درس برای پیشبرد اهداف آموزشی و همچنین یاددهی و یادگیری دانش‌آموز از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان برخی از مهم‌ترین دلایل اهمیت تنظیم چنین طرحی در مدارس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  استفاده بهینه از زمان
 • تحقق بهتر اهداف درسی از نظر کمی و کیفی
 • کاهش بی‌نظمی و هرج و مرج در کلاس
 • ایجاد انگیزه در معلم و دانش‌آموزان
 • افزایش اعتماد به نفس مدرس یا معلم
 • امکان یادگیری عمیق‌تر و پایدارتر دانش‌آموزان
 • نهادینه شدن نظم و انضباط در فعالیت‌های دانش‌آموزان

فرم خام طرح درس روزانه قابل ویرایش

مزایای نوشتن طرح درس چیست؟

از جمله بارزترین مزایای نوشتن طرح درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • طرح درس به معلم کمک می‌کند تا برای تهیه وسایل آموزشی و منابع مورد نیاز آن پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد.
 • تنظیم طرح درس موجب می‌شود که معلم به تعیین برنامه زمانی کلاس و هدفمند بودن آن بپردازد و از ایجاد بی‌نظمی در کلاس جلوگیری کند.
 • طرح درس موجب می‌شود که معلم فعالیت‌های ضروری آموزشی را به ترتیب و یکی پس از دیگری در مراحل مشخص، زمان‌های معین و به شیوه‌های منطقی پیش ببرد. در ادامه هم نتایج حاصل از آن را برای تدریس در مراحل بعدی آموزشی مورد استفاده قرار دهد.
 • انگیزه لازم را در معلم ایجاد کرده و به او کمک می‌کند تا کلاس خود را بر اساس هدفی معین هدایت کند.
5/5 - (4 امتیاز)