دانلود پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی

پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی

5,900 تومان

ذهن آگاهی را می توان به عنوان آگاهی لحظه به لحظه و بدون قضاوت در نظر گرفت که خارج از هوشیاری فرد و در لحظه حال، پرورش می یابد. پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی، به بررسی ابعاد مختلف زندگی فرد و ذهن آگاهی افراد می پردازد. در ادامه مطالب مهمی در حوزه ذهن آگاهی و استفاده از پرسشنامه مطرح می شوند.

پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی

پرسشنامه ذهن آگاهی پنج وجهی (FFMQ-15) یک مقیاس خودگزارشی است که ذهن آگاهی را با توجه به افکار، تجربیات و اعمال در زندگی روزمره می سنجد. خرده مقیاس ذهن آگاهی را در ابعاد مختلفی بررسی می کند. اندازه گیری ذهن آگاهی می تواند مفید باشد، زیرا افزایش ذهن آگاهی با کاهش پریشانی و سایر علائم روانشناختی مرتبط است.

  • مشاهده کردن
  • توصیف عمل همراه با آگاهی
  • قضاوت نکردن
  • عدم واکنش به صورت بالینی

 

مطالعات مربوط به پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی بر روی یک جمعیت در مقیاس بزرگ شامل دانشجویان، متخصصان و افراد افسرده نشان می دهد که این مقیاس یک پیش‌بینی‌کننده برای مثبت اندیشی، خلق و خوی ارتقا یافته کلی و احساسات ذهنی بهزیستی است. نمرات هر پنج خرده مقیاس، معیار قابل اعتمادی از خودآگاهی ذهن را ارائه می دهد و همچنین می تواند نشان دهد که مداخله ذهن آگاهی چقدر مؤثر بوده است.

پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی برای تعیین اینکه افرادی که تمرکز حواس را تمرین می کنند، در طول زمان هوشیارتر می شوند یا اینکه ذهن آگاهی می تواند بر سلامت روانی تأثیر داشته باشد، مفید است. این مقیاس را می توان برای جمعیت بالینی یا غیر بالینی 16 سال به بالا استفاده کرد. مقیاس‌های پنج وجهی FFMQ سازگاری درونی کافی تا مناسب را نشان می دهند و با ضرایب آلفا از 75/0 تا 91/0 مشخص شده است. این معیار نسبت به تغییر در طول دوره درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، حساس است.

پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی چیست؟

پرسشنامه ذهن آگاهی ابزاری است که ذهن آگاهی را با بررسی ابعاد مختلف زندگی، می سنجد. در این پرسشنامه امتیازدهی و تفسیر نتایج شامل یک میانگین کل نمره و پنج خرده مقیاس است. میانگین نمرات با جمع کردن پاسخ ها و تقسیم بر تعداد آیتم ها محاسبه می شود و میانگین را با توجه به هر خرده مقیاس نشان می دهد.

گزینه به ندرت درست معادل با عدد ۱ و همیشه درست معادل ۵ است. نمرات بالاتر نشان دهنده فردی است که در زندگی روزمره خود هوشیارتر است. پنج خرده مقیاس به صورت زیر هستند.

  • مشاهده به معنای اینکه ما چگونه دنیای درونی و بیرونی اطراف خود را می بینیم، احساس می کنیم و درک می کنیم و محرک هایی را انتخاب می کنیم که نیاز به توجه و تمرکز ما دارند.
  • توصیف در پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی، روشی که به تجربیات خود برچسب می زنیم و آنها را با کلمات برای خود و دیگران بیان می کنیم.
  • اقدام با آگاهی شامل حرکاتی که پس از توجه به اطلاعات موجود در لحظه انتخاب می کنیم. تعیین می کند که آیا ما بدون قضاوت سریع عمل می کنیم و قبل از پاسخ دادن به یک موقعیت از «حالت خلبان خودکار» خارج می شویم.
  • عدم قضاوت مربوط به توانایی قضاوت نکردن در مورد تجربه درونی است. این عامل پذیرش خود و همدلی با خود و دیگران را می سنجد.
  • عدم واکنش به معنی جدا شدن فعال از افکار و احساسات منفی به طوری که بتوانیم وجود آنها را بپذیریم و تصمیم بگیریم که به آنها واکنشی نشان ندهیم.

کاربرد پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی و تعداد سوالات آن

این پرسشنامه یک مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی است که بررسی می کند که آیا ذهن آگاهی با کاهش علائم بالینی افسردگی، اضطراب و استرس مرتبط است یا خیر. این مقیاس همچنین اثربخشی سایر استراتژی‌های ذهن‌آگاهی مانند را اندازه‌گیری می‌کند و نقش آنها را در بهزیستی فردی مشخص می‌کند. همچنین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌های کوتاه و بلند (FFMQ-SF و FFMQ-LF) را برای حمایت از ارتباط بین آزمون ها بررسی می‌کنند. برای استفاده صحیح از پرسشنامه ها باید روش اصولی و استاندارد آزمون گیری رعایت شود.

پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی استاندارد ۳۹ گویه و سوال دارد. این پرسشنامه پنج عنصر حیاتی ذهن آگاهی را اندازه گیری می کند. پاسخ‌ها در مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای ساخته می‌شوند و مجموع اقلام مستقیم و معکوس نمره کل را نشان می‌دهد. پنج جنبه کلیدی ذهن آگاهی که آزمون اندازه گیری می کند، به عنوان واسطه تغییر درمانی و مداخلات ذهنی عمل می کنند. پرسشنامه های روانشناسی برای افرادی که میل زیادی به بهتر شدن دارند، بسیار مناسب است.

آیا پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی استاندارد است؟

 بررسی ذهن آگاهی به دلیل اثرات مفید گزارش شده بر سلامت، ارتباط منفی آن با علائم روانشناختی و تأثیر مثبت آن بر بهزیستی در افراد سالم و همچنین در جمعیت بالینی بسیار مهم و تاثیرگذار است. از این رو پرسشنامه استانداردی برای سنجش و ارزیابی ذهن آگاهی افراد به وجود آمده است.

این پرسشنامه توسط بائر و همکارانش در سال 2006 ساخته شده است. پرسشنامه ذهن آگاهی فرم و بلند و کوتاه از استانداردهای لازم برخوردار است. روایی و پایایی آزمون توسط متخصصان روانسنجی بررسی شده است. همچنین؛ روش آزمون گیری، عامل بسیار مهمی در توانایی استناد به نتایج آزمون است.

پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی اخیراً در تحقیقات علمی و رسانه ها مورد توجه زیادی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل ویژگی‌های روان‌سنجی FFMQ-39 به طور کلی نشان داده است که این اندازه‌گیری دارای اعتبار همگرا و تمایز رضایت‌بخش، سازگاری درونی، قابلیت تفسیر در تمایز بین زیرگروه‌های شرکت‌کننده است. همچنین اعتبار افزایشی در پیش‌بینی علائم روان‌شناختی در بین نتایج آزمون ها مشاهده شده است. برای اندازه گیری برای مقایسه سطوح ذهن آگاهی، باید از پرسشنامه استانداردی مثل FFMQ استفاده کرد. ساختار عاملی FFMQ-39 در نمونه‌های زیادی آزمایش شده است.

دانلود پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی

برای ارزیابی ذهن آگاهی خود به راحتی می توانید فایل پرسشنامه را از سایت دانلود کنید و آگاهی بیشتری نسبت به فرآیندهای شناختی خود پیدا کنید. نحوه محاسبه امتیاز و نتیجه گیری از این آزمون کاملا واضح و روشن است. پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی کمک می کند تا افراد شناخت بهتری نسبت به خودشان میدا کنند و در زندگی روزمره فعال تر باشند. همچنین می توانید با مراجعه به صفحه دانلود پرسشنامه انواع پرسشنامه در رشته های مخلتف را مشاهده و دانلود بفرمایید

امتیاز شما product