نمونه سوال فارماسیوتیکس (کپسول ها)

قیمت اصلی 15,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,500 تومان است.

نمونه سوال فارماسیوتیکس کپسول ها

نمونه سوال فارماسیوتیکس کپسول ها

اهداف کلی:

  • آشنائی دانشجویان با داروسازی قدیم و مسیر تکامل داروسازی، روشهای تجویز دارو، مقدمات شناخت اشکال مختلف داروئی، منابع داروسازی، محاسبات داروئی

تست فارماسیوتیکس کپسول ها

شرح درس:

  • ذکر تاریخچه علم داروسازی و سیر تحولات این رشته و همچنین قوانین داروسازی، روش های محاسباتی در ساخت داروها و نهایتا آشنائی با ساختار نظام داروئی کشور جهت ایجاد زمینه برای شروع و آموزش اصول علمی ساخت داروها در این بخش مورد بحث و تدریس قرار می گیرد

دانلود نمونه سوال فارما بخش کپسول ها

امتیاز شما product